• Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư
  • Lớp Học Itaewon
  • Tình Yêu Hạ Cánh
  • Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi 2
  • Mối Tình Đầu Của Thiếu Nữ Từng Trải
  • Diệp Vấn 4
  • Cẩm Y Chi Hạ
  • Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa
  • Manh Y Điềm Thê
  • Tương Dạ 2