Nếu phim bạn đang xem không tua được vui lòng chuyển sang Server #GH. Chúng tớ sẽ cố gắng sửa lỗi này sớm nhất!
Thêm Vào Tủ
Server
#1 GZ
Thông Tin - Lịch Chiếu Phim Chúng Vương Giá Đáo được phát sóng vào 13h00 thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Mỗi ngày 2 tập.