Nếu phim bạn đang xem không tua được vui lòng chuyển sang Server #GH. Chúng tớ sẽ cố gắng sửa lỗi này sớm nhất!
Thêm Vào Tủ
Server
#1 GP#2 GH#3 GD#4 GO
Thông Tin - Lịch Chiếu Phim được phát sóng từ chủ nhật đến thứ 5 mỗi ngày 2 tập, thứ 6 chiếu 1 tập